Responsive image

NeurekaTEST

per escoles

NeurekaTEST és una eina digital destinada al professorat i als equips de suport. Permet avaluar les funcions bàsiques en l’aprenentatge escolar:

  1. NeurekaCALC: processament numèric i càlcul.
  2. NeurekaLEC: processos lectors.
#
Responsive image
#

Característiques principals

  1. L’edat d'avaluació abasta tota l'educació primària, des dels 5 anys fins als 12.
  2. Tests fonamentats en l'avaluació neuropsicològica.
  3. Basats en criteris científics per a una millor detecció de les dificultats d’aprenentatge.
  4. Avaluació cognitiva detallada de les funcions més importants en l'aprenentatge escolar.
  5. Barems actualitzats segons edat i curs escolar.
Responsive image

Com funciona?

Per obtenir més informació podeu contactar amb nosaltres.

#


Responsive image

Bateria de tests disponibles

NeurekaCALC

processament numèric i càlcul

Durada: 15-20 minuts.
Descripció: La discalcúlia afecta entre un 3% i un 5% de la població infantil. Presenta una alta comorbiditat amb la dislèxia i el TDAH. Encara és poc visible en la nostra societat.

NeurekaLEC

processos lectors

Durada: 15-20 minuts.
Descripció: La dislèxia afecta entre un 5% i un 7% de la població infantil. Una detecció i intervenció precoç és clau per evitar el fracàs escolar.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge