Responsive image

Professionals

NeurekaLAB ofereix eines validades científicament per la detecció i intervenció de les dificultats d’aprenentatge.

Els avantatges d’un format digital:

  1. Senzill i fàcil d'administrar.
  2. Facilita l’encreuament i anàlisi de dades.
  3. Estímuls aleatoritzats, evitant l'efecte aprenentatge.
  4. Permet avaluacions consecutives.
  5. Amb sistema de correcció automàtica.
#

Responsive image

Mètode


#


Responsive image

Avaluació i detecció

NeurekaTEST permet avaluar les següents funcions bàsiques en l’aprenentatge escolar a través d’una eina digital:

  1. NeurekaCALC: processament numèric i càlcul.
  2. NeurekaLEC: processos lectors.
  3. NeurekaMEM: memòria de treball.
  4. NeurekaATT: atenció sostinguda.
  5. NeurekaTDAH: presència de signes de TDAH.

Permet obtenir informes de les avaluacions i de seguiment individual.

#

Responsive image

Intervenció

NeurekaNUM és una eina digital per realitzar una intervenció per tots aquells nens i nenes amb discalcúlia o amb dificultats matemàtiques per millorar i agilitzar l'aprenentatge de les matemàtiques.

És un mètode gamificat validat científicament que permet treballar des de la consulta i casa les dificultats matemàtiques i la discalcúlia.

#

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge