Responsive image

< Blog sobre les dificultats d'aprenentatge

Les 5 dificultats d'aprenentatge més presents a les aules

La implicació científica ha jugat un paper destacat per detectar en els primers anys de vida d’una persona la presència de dificultats d’aprenentatge. El desenvolupament cognitiu i d’habilitats pren rellevància durant aquest període, resultant important prestar atenció al procés d’aprenentatge de l’infant a primerenca edat. Gràcies als avenços en la investigació sobre l’aprenentatge, es pot identificar a temps qualsevol alteració neurobiològica de l’infant durant la seva etapa acadèmica.Les principals dificultats d'aprenentatge

Les dificultats d’aprenentatge són presents des de naixement, però sovint no es detecten fins que l’infant mostra qualsevol indicador de què existeix alguna dificultat específica per seguir el ritme acadèmic en alguna àrea determinada, tot i comptar amb un entorn favorable per al seu desenvolupament. Tot i que aquesta condició neurobiològica no té cura, sí que es pot frenar l’impacte negatiu si es detecta i es dona suport a temps, permetent l’assoliment del seu curs acadèmic i la seva adaptació a les exigències laborals i socials. Conèixer les diferents dificultats d’aprenentatge ajudarà a determinar les accions que cal prendre en cada cas.Dislèxia

És el trastorn més reconegut entre la població i fa referència a les dificultats davant la lectura. Les persones amb dislèxia presenten dificultats durant l’aprenentatge quan la informació s’ha d’interpretar per mitjà de la lectura.

Alguns indicadors de la dislèxia són:

 • Lectura lenta i amb problemes per descodificar les paraules.
 • Confondre l’ordre de les lletres durant la lectura.
 • Dificultats per comprendre les normes gramaticals.
 • Manca de comprensió lectora i memòria després de la lectura.
 • Dificultat per lletrejar.
La dislèxia fa referència a les dificultats davant la lectura.


Disgrafia

És el trastorn que afecta l’expressió escrita. Les persones amb disgrafia solen tenir problemes a l’hora d’escriure, especialment a mà - mètode d’escriptura més habitual durant la infància. Sovint aquest trastorn està vinculat amb una descoordinació motora durant l'escriptura.

Alguns indicadors de la disgrafia són:

 • Escriptura lenta.
 • Cal·ligrafia de difícil llegibilitat.
 • Mala postura i ús incòmode de l’eina d’escriptura.
 • Dificultat per organitzar un text a l’hora d’escriure.
 • Complicacions per reproduir lletres i paraules en un espai determinat.
La disgrafia és la dificultat que afecta l'expressió escrita.


Discalcúlia

S’anomena discalcúlia al trastorn en l’adquisició de les habilitats matemàtiques i dificultats durant el processament numèric i el càlcul. Les persones amb discalcúlia no tenen cap problema per seguir el ritme acadèmic en general, però tenen dificultats davant els números i el raonament matemàtic.

Alguns indicadors de la discalcúlia són:

 • Dificultats per realitzar càlculs senzills.
 • L’ús incorrecte dels símbols matemàtics.
 • Emprar els dits per comptar.
 • Poca comprensió dels enunciats dels problemes.
 • Dificultats per interpretar quantitats simbòliques (números) i no simbòliques (grups).
La discalcúlia és la dificultat en l'adquisició de les habilitats matemàtiques i dificultats durant el processament numèric i el càlcul.


Trastorn d'aprenentatge no verbal

El trastorn d’aprenentatge no verbal (TANV) es caracteritza per la presència d’un contrast amb bones competències verbals però amb dificultats en les competències visuoespacials, motores i socials. Les persones amb TANV comprenen la informació verbal, però tenen dificultats per reconèixer qualsevol mena de comunicació no verbal.

Alguns indicadors del trastorn d'aprenentatge no verbal són:

 • Dificultats per interpretar expressions facials i llenguatge corporal.
 • Problemes per adaptar-se a l’entorn i a situacions noves.
 • Dificultats de coordinació motora.
 • Disfuncions sociocognitives.
 • Problemes en l’organització dels espais.
El trastorn d'aprenentatge no verbal (TANV), fa referència a les dificultats en les competències visuoespacials, motores i socials.


Trastorn del llenguatge oral i escrit

És la limitació de l’adquisició del llenguatge. Les persones amb trastorn específic del llenguatge (TEL), tot i tenir habilitats cognitives normals, presenten alteracions amb la comprensió i l’ús del llenguatge, ja sigui a l’hora de parlar - TEL oral - com a l’hora d’escriure - TEL escrit.

Alguns indicadors del trastorn del llenguatge són:

 • Adquisició del llenguatge a un ritme més lent.
 • Escàs vocabulari a l’hora d’expressar-se.
 • Dificultats de comprensió.
 • Costa entendre el seu discurs.
 • Manca de resposta davant estímuls orals.
El trastorn del llenguatge oral i escrit (TEL), presenta alteracions amb la comprensió i l'ús del llenguatge.


El diagnòstic de les dificultats d'aprenentatge

Identificar les causes de les dificultats d’aprenentatge d’un infant en el seu entorn acadèmic, permet establir una actuació específica per tal de millorar el desenvolupament i el seu assoliment escolar. L’acompanyament durant el procés d’aprenentatge és crucial per conèixer les fortaleses i febles de l’infant en cada una de les capacitats, habilitats i diferents àrees de coneixement.

NeurekaLAB ofereix diferents eines que permeten una detecció precoç de la presència de dificultats d’aprenentatge. Aquestes eines no reemplacen una avaluació diagnòstica, però ajuden a crear un perfil cognitiu dels infants i determinar la necessitat d’acudir a una avaluació professional.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge